UČEBNY


Červená učebna je pouze učebna pro případy náhradní výuky či suplování nebo prostě jistých lekcí, kdy žáci mývají lekce pravidelně jinde než ve třídách. Učebna dostala svůj název kvůli zbarvení židlí, jinak je laděna do bílé barvy a světlého, leštěného nábytku. Žáci se zde můžou usadit do lavicí v kruhu po šesti, často je však nervózňuje tikot hodin.  

Kostymérna leží vedle divadelního sálu. Probíhají zde některé lekce Styling a frizúra, ale také se zde připravují herci na školní představení. Zařízená je celkem vkusně. Najdete zde několik stolků s židlemi, kabinky na převlékání a spousty a spousty oděvů, stužek, paruk a líčidel. Někomu by se tu mohl zdá nepořádek, vše tady má svůj řád. 

Další místnost zřízená speciálně pro obor dvorních dam je Krejčovna. Krejčovna zůstává odemčená celý den a studentky oboru dvorní dámy do ní můžou chodit volně, samozřejmě po domluvě s kantorem. Najdete v ní stol se zabudovaným šicím strojem a kout kde najdete vše potřebné k šití. Jsou zde k dispozici i krejčovské panny a menší molo na předvádění.

Ač se to může zdát zvláštní, tak největší učebnou je právě Kreslírna, která se dělí na dvě částí. První část je učebna s lavicemi, které si můžete naklopit podle toho, jak se Vám lépe kreslí a druhá část je ateliér se stojany. Součástí ateliéru je také podlouhlý stůl s různými pomůckami, co by žáci mohli během hodin Malování potřebat.

Modrá učebna je pouze učebna pro případy náhradní výuky či suplování nebo prostě jistých lekcí, kdy žáci mývají lekce pravidelně jinde než ve třídách. Učebna dostala svůj název kvůli zbarvení židlí, jinak je laděna do bílé barvy a světlého, leštěného nábytku. Žáci se zde můžou usadit do lavicí po dvou, často je však nervózňuje hlasitý tikot hodin.  

Jedna ze dvou učeben, které zůstávají odemčené přes celý den a studenti do ní mají možnost vstupu je Počítačová učebna. Zamyká se pouze na noc a odemyká zase ráno. Celkově se zde nachází třicet počítačů. Žáci zde můžou zpracovávat školní časopis nebo pouze kontrolovat, co je ve světě nového. Jsou to jediné dostupné počítače ve škole. 

Učebna anglického jazyka se nese ve stejném duchu, jako je celé země. Žáci zde můžou sedět v lavicích po jednom. Jako jediná učebna nemá interaktivní tabuli, ale zůstává s tabulí na křídy. Učebna má také v jedné stěně zabudované polopropustní sklo, které se však nijak nevyužívá, jelikož k tomu nikdy nebyl důvod a snad ani nebude. 

Učebna francouzského jazyka se může zdát dosti jednoduchá, ale nádech originality jistě má. Možná za to můžu zvláštní košíky pod lavicí nebo barevné nástěnky s prácemi žáků, samozřejmě ve francouzštině. V učebně je zavedena interaktivní tabule. A na stěnách můžete najít různé začátečnické francouzské fráze nebo dokonce mapu Francie. 

Hned po příchodu poznáte, že v téhle Učebně historie vládne jakási zvláštní atmosféra. Odpovídá tomu i vzhled učebny. Prolívá se zde novota s historií. Lavice jsou řazeny do čtvrt kruhu ve dvou řadách a na stěnách ručne malované obrazy samotným absolventem naší školy. Ve třídě je také umístěn počítač, na který však žácí nesmí a dále pak projektor. 

Jako je Kreslírna největší, tak je Učebna strategií nejmenší. Tahle učebna byla zřízena pro obor pro prince. V učebně můžete najít speciální stůl s mapou a židlemi kolem něj. Mapa je speciálně upravena pro vojenské strategie. Při sobě budete mít válečně lodě, o které během studia nesmíte příjít, ale co více musíte získat lodě svých spolužáků.

Ať se to může zdát zvláštní, tohle není učebna chemická laboratoř, nýbrž Učebna Španělského jazyka, tahle myšlenka žáky napadne, když vidí uspořádání třídy. Žáci zde můžou sedět po šesti v jedné řadě. Na stěnách visí začátečnické fráze ve španělštině a dokonce mapa Španělska. Ve třídě je zavedena interaktivní tabule.

Učebna zeměpisu má na zadní stěně namalové všechny světadíly. Také na kratších stěnách můžeme vidět portréty významných badatelů jako je Kryštof Kolumbus nebo třeba Marco Polo. Lavice jsou vždy pro jedno studenta ve čtyřech řadách. U jedné z kratších stěn je slepá mapa Brazílie na zemi, kde učitel zkouší žáky na tohle téma.