PŘEDMĚTY

Bojová umění

Učitel

Je nejnovější předmět vyučovaný na naší škole a byl vytvořen speciálně pro obor Rytířů. Jedná se o povinný předmět. Zde se můžete naučit základy karate, tae kwon da, jiu jitsu, juda, boxu a kung-fu. Původně měl být předmět zařazen do předmětu Šermování. 

Výuka bude probíhat pouze v praktické formě v tělocvičně, posilovně nebo v teplých dnech i venku. Bojová umění se na naší škole můžou používat pouze v obraně, nikoli aktivním útoku. 

Divadlo

Učitel Arthur Miller Hastings

Divadlo společně se Zpěvem je předmět otevřen pro všechny čtyři obory. Jedná se o volitelný předmět. Všichni si musí zvolit pouze jeden na začátku roku, kde zůstane do konce semestru. Po domluvě s učitelem je však možno udělit výjimku.

Hodiny probíhají přes zimu v divadelním sále, či je možnost v teplém počasí jít praktikovat hodiny i na pozemcích školy. Součásti výuky je také zadarmo návštěva divadelního představení a nazkoušení vlastní divadelní hry, na který proběhne konkurz již v prvním měsíci prvního pololetí školního roku.

Historie

Učitel Jordan Bryant

Historie je jeden z dalších povinných předmětů pro všechny obory. Je dost možné, že je to ten nejdůležitější, jelikož jde o historii a důležité osobnosti, ale také o důležitost vědění, že se jednou studenti sami můžou stát osobou, o které se můžou jednou jiní učit.

Studenti se zde naučí vše o historicky známých osobnostech, událostech a rozhodnutích velkých vladařů. Jedná se o teoretickou formu studia. Výuka probíha v učebně historie.

Jízda na koni

Učitel Jordan Bryant

Jízda na koni je předmět otevřen pro všechny čtyři obory. Jedná se o povinný předmět. Avšak výuka je rozdělena na dvě skupiny. Kdo patří do jaké hodiny se všichni dozví na hlavní nástěnce.

Hodiny probíhají ve stájích, na jízdárně nebo v terénu. Učitel je povinen vám místo výuky oznámit alespoň jeden den dopředu. Výuka se bude dělit na dvě části: teoretickou a praktickou. 
Pokud budete mít zájem si po vyučování zajezdit na koních ve stájích, musíte mít povolení přímo od učitele.

Lekce etikety

Učitelka Willow Taylar Hill

Mnoho dívek, které přichází na tenhle institut netuší, co se vlastně v Lekcích etikety naučí. V tomhle povinném předmětu se naučí pravidla zdvořilosti a dobrého společenského chování.

Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná. Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů: držení těla, oblečení a účesy, pozdravy a gesta při setkání s jinými lidmi, chování při jídle, chování vůči osobám druhého pohlaví, řeči a rozhovoru. Kde výuka probíhá v závislosti na tom, jaké téma se právě probírá.

Lekce etiky

Učitel Anthony Dowey

Stejně jako u Etikety mnoho dívek netuší v čem se tyhle dva předměty vlastně liší. Etika neboli také teorie morálky zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy.

Zabývá se teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Snaží se najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí.. Kde výuka probíhá v závislosti na tom, jaké téma se právě probírá. 

Lekce tance

Učitel

Lekce tance je předmět otevřen pro všechny obory. Jedná se o povinný předmět. Na začátku roku vás učitel rozdělí do párů, tak aby nikdo nezůstal bokem. Pokud bude lichý počet od pohlaví, můžou být v páru i více jak dva žáci.

V hodinách se naučíte základní společenské tance jako waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep a polku. Dle domluv s učitelem je možné do lekcí přidat i sambu, cha-chu, rumbu, paso doble a jive. Hodiny budou probíhat v tanečním sálu.

Malování

Učitelka Amelie Furiye

Malování společně se Zpěvem a Divadlem je předmět otevřen pro všechny čtyři obory. Jedná se o volitelný předmět. Všichni si musí zvolit pouze jeden na začátku roku, kde zůstane do konce semestru. Po domluvě s učitelem je však možno udělit výjimku.

Výuka bude probíhat v kreslírně. Podmínkou pro přijetí do tohohle předmětu je talentová zkouška. Žák se zde naučí teorii používanou při malování, kterou poté využijí v praxi. Součástí výuky je také návštěva galerie zdarma.

Mezinárodní vztahy

Učitel Scotty Ryan Kenstoy

Mezinárodní vztahy jsou určeny pro prince a dvorní dámy. Jsou základním stavebním kamenem každé komunikace, každého obchodu a navázání kontaktu. Je důležité abyste tuhle vědomost ovládali a byli v ní dobří. 

Ostatní státy kolem vás jsou vašimi přáteli, ale nebylo to jednoduchí nabytí přátelství. Mezinárodní vztahy v tom měly jednu z nejdůležitějších rolí. Bez nich by se náš stát nedostal do své pozice. Proto je tenhle předmět důležitý a vyučuje se na naší škole. Bez něj se nehnete z místa, doslova. 

Strategické myšlení

Učitel

Strategické myšlení je určeno pro prince. Je to jeden z důležitých předmětů, jelikož na jeho hodinách zjistíte informace o pojmech jako je strategie, obchvat, útok nebo třeba obrana. Vše ale v teorii, která je základním kamenem praxe. Bez strategie by žádní vůdci nemohli vyhrát války, nebyla dobyta žádná města nebo území. 

Výuka bude probíhat v učebně s velkou mapou na stole se speciálními figurkami, na kterých budete zkoušet veškeré strategie. Na začátku vám to možná nepůjde a většina armád vám padne do rukou nepřátel, ale postupem času a tvrdého učení se dostanete do pozice pravého stratéga. 

Styling a frizúra

Učitel

Styling a frizúra je speciální předmět připraven pouze pro obor Dvorních dam. Jedna se o povinný předmět. Dívky se zde naučí vše co potřebují vědět o módě, navrhování šatů, účesech či kosmetických úpravách.

Výuka probíhá v záležitosti na probíraných tématech a zda se bude jednat o teoretickou či praktickou část. Pokud bude výuka teoretická, bude probíhat v učebně a pokud praktická tak v šicím salónu nebo v maskérně. Za pololetí musí dívka navrhnout a ušít alespoň jednu originální róbu, kterou poté odprezentuje. 

Šermování

Učitel

Šermování je předmět výhradně určený pro rytíře a prince. Naučíte se tady jak manipulovat s mečem, jak ho bezpečně držet abyste neublížil sobě ani nevinným osobám.
Výuka bude probíhat na vyhrazených místech, jako je tělocvična nebo na pozemcích školy. Nikde jinde se nesmí šermovat, je to pro začátečníky až příliš nebezpečné. Začínat budete s dřevěnými meči, pro svou vlastní bezpečnost. Výukou a především tréninkem se dostanete až k opravdovým mečům, ke kterým ale musíte chovat určitý respekt. 

Zbraně

Učitel

Je předmět, na který chodí pouze Rytíři. Patří mezi povinné předměty. Studenti se zde naučí vše ohledně zbraní a jejich používání v praxi. Příkladem jsou třeba meče, luk a šípy, kuše, dýky aj.

Výuka se skládá pouze z teoretické výuky. Je to opozitum výuce Bojových umění, kde se žáci budou nejenom učit o nejnovějších zbraních, ale také o jejím zacházení, bezpečnosti a další.

Zeměpis

Učitel Scotty Ryan Kenstoy

Zeměpis je povinný předmět pro všechny obory. Spolu s Historií se považuje za dost důležitý v naší instituci.

V Zeměpisu se naučí vše o každém státě, jejich politice, kultuře a všeobecném fungování v království. Jedná se o teoretickou formu studia. Výuka probíha v učebně historie. Je to důležité vědění pro zahraniční návštěvy, které často přijíždí jako vzácní hosté do školy.

Zpěv

Učitelka

Zpěv společně s Divadlem a Malováním je předmět otevřen pro všechny čtyři obory. Jedná se o volitelný předmět. Všichni si musí zvolit pouze jeden na začátku roku, kde zůstane do konce semestru. Po domluvě s učitelem je však možno udělit výjimku. 

Výuka bude probíhat v hudebním salónku. Podmínkou pro přijetí do tohohle předmětu je pěvecká zkouška a umění hrát alespoň na jeden hudební nástroj. Součástí výuky je také návštěva hudebního představení zdarma.