PRAVIDLA

Pravidla hry

Základní pravidla RPG

  1. Nenadávat adminům, ani hráčům. Respektovat se takoví jací jsme.
  2. Respektování pokynů adminů či jiných pověřených osob
  3. Kdykoli někam vejde, musíte zase odejít, než začnete hrát jinde, svou hru ukončíte. Umíte se snad rozdvojovat? Ne! Vaše postava to taky neumí.
  4. Omlouvat delší absenci ve hře.
  5. Pokud již nechcete na našem RPG hrát napište nám e-mailem zprávu a připište krátce, co se stalo s vaší postavou. 
  6. Žádné domluvené páry a ani domlouvání dvorních dam pro princezny jinak než ve hře.
  7. Maximálně jsou povolené tři postavy, přičemž tam musí být zástupci od obou pohlaví.

Nejčastěji překládaná jako hra na hrdiny, znamější pod zkratkou RPG. Přesnější, ale zřídka používaný je termín Rolové hry.

Hráči ovládají svou a jeho družinu. Jednotlivým vlastním postavám je většinou možné přidělit různé vzory chování dle zaměření postavy, nebo alespoň naplánovat sled prováděných akcí. Rozdílem od počítačových her je ten, že hráč neovládá postavu šipkami ↑→←↓ ale píšete, co vaše postava dělá.

Křišťálová stěna je pojmem, který ukazuje na rozdíl mezi postavou a hráčem, mezi reálným a herním světem.

Hráč přebírá a utváří si fiktivní postavu ve světe řídící se herními pravidly. Ve hře pak vystupuje čistě za tuto postavu a nikoli za samotného hráče. Postava vůbec nezná hráče, který ji ovládá, prožívá svůj samostatný život ve svém světě, má svojí vlastní povahu, vzhled, způsob uvažování a myšlení. To, jak se postava projevuje ve hře, nemusí odpovídat tomu, jak se projevuje samotný hráč, ale pouze povaze, co jste jí zvolili.

Pojem metagaming označuje jakékoliv chování postavy, které využívá mimo herní informace.

Metagaming je přísně pod trestem zabanování postavy zakázán. Jedná se o jeden z nejzávažnějších přečinů proti RPG pravidlům.

Postava nemůže vědět to, co ve hře sama nezažila, a to bez ohledu na znalosti a informovanost hráče. Ačkoliv si hráč může přečíst, jak se např. ostatní postavy jmenují, jejich postava to nemůže vědět, dokud se to ve hře nedozví. 

Pokud hráč vnucuje svému protihráči reakci, dopouští se vážného přečinu prohřešku označovaným jako powerplaying.

Powerplaying je typickým příkladem bezohledného chování hráčů, kteří rozhodují za druhou postavu bez ohledu na reakci jejího hráče.

Žádný hráč nemůže určit, co se stalo jiné postavě.

Lépe známá jako dokonalá postava.

Je dokonalá, je nejkrásnější, nejchytřejší, všechno zná, všechno umí a nikdo ji v ničem neporazí. Ne! 

Hráči s tímhle druhem postavy si asi myslí, že jsou středem vesmíru. Bohužel opak je mnohdy pravdou a Mary Sue nebo Gary Stue se pokládá jako nereálná postava. Každý na světě má nějakou chybu, o to je ale zajímavější za takovou postavu hrát. Máte alespoň, co vylepšovat.

Osud neboli vypravěč smí nahlédnout do hry a ovlivnit ji.

Hráč se vždy musí řídit dle vypravěče.
Slovo vypravěče je zákon.
Vypravěčem je pověřena osoba adminem nebo admin sám.

Ne! Pokud se dozvím, že někdo někde stalkeroval hru a přitom nenapsal ani dva řádky o tom, že vešel a poté zase odešel, bude mu udělat ban pro všechny postavy. Takové chování jednoduše v našem RPG trpět nebudeme.

Běžnou činnost postavy, jež označujeme jako emote, je nutné vkládat mezi hvězdičky ve třetí osobě přítomného času. Přímou řeč pak mimo ně. Stejně tak ohraničujeme i myšlenky lomítky. Viz příklad: 

V užívání emote je možné popisovat výhradně chování vlastní postavy. Jakékoliv zásahy do činnosti druhých lidí jsou hrubým prohřeškem proti pravidlům. Samozřejmě, pokud reagujete již na jiný příspěvek, kde hráč již napsal, co jeho postava udělala, smíte to do svého emote zakomponovat jako reakci.

Základním kamenem pro dobrou a kvalitní hru je mít na co po přidání vašeho postu reagovat. Pokud napíšete krátký post, nemůžete se divit, když vám pravděpodobně příjde odpovědí taktéž krátký post. Na druhou stranu ale dlouhé posty bývají také někdy trnem v oku.

Vždy musíte nechat prostor reakci. Pokud někoho udeříte, nemůžete hned odejít. 

Když někoho přímo oslovujete, zdůrazněte jeho jméno velkými písmeny, ať si toho daná osoba lépe všimne.

*Vejde do třídy, kde má mít dnes hodinu. Zastaví se před lavicemi a rozhlédne se, kde je volné místo.* /Hele, zadní lavice je volná./ *Zamíří tím směrem. Posadí se do lavice a spokojeně si vytáhne pomůcky na hodinu. Rozhlédne se po třídě a nakonec pohled zastaví u dívky, co sedí v lavici vedle ní.* Jak se těšíš na hodinu?