OBORY

Princezny

Princezny studují na akademii čtyři roky. Vyučují se v povinných předmětech a dále pak předmětech, které si v prvním ročníku vyberou. Mají několik volitelných předmětů, jako je malování, divadlo nebo třeba zpěv. Dále si pak můžou zvolit mezi Francouzským a Španělským jazykem. V předmětu musí zůstat až do konce pololetí, kdy můžou přehodnotit svá rozhodnutí. Ovšem je jasné, že musí být i nějaké povinné předměty, jako Lekce tanců, Etiky a Etikety, Angličtina, Historie nebo Zeměpis. Každá princezna je z jiné země. Občas se stane, že do akademie zavítají sestry ze stejného království. Po ukončení studia na královské akademii se princezna vrátí do své země, kde ji čeká mnoho povinností hodných jejich postavení. Na akademii získají mnoho zkušeností a znalostí. Studium princezen je vyučováno již od založení školy. Každá princezna na akademii si musí během svého studia vybrat dvorní dámu, která se poté s ní vrátí do rodné země.

Princové

Princové studují na Akademii čtyři roky, během kterých si osvojí taktiku boje, jak mají vládnout, ale také bojové umění. Povinné předměty princů jsou Anglický jazyk, Historie, Jízda na koních, Lekce šermování, Lekce tance, Mezinárodní vztahy, Strategické myšlení a Zeměpis. Jako stávající tři obory i princové si můžou vybrat, zda Francouzský či Španělský jazyk. Své rozhodnutí nemohou změnit, pouze pokud jim to povolí učitel jazyků. Po ukončení akademie se musí vrátit do své země, kde je čekají spousty povinností. Jako většinou právoplatní dědici trůnu se musí ujmout vlády, najít si královnu pro svou zem, zajistit dědice a moudře a spravedlivě nakládat s vědomostmi co jim byly dány. Pokud však korunní princové nejsou, je jejich povinností si najít výhodné manželství. Obor princů nebyl založen ve stejný rok jako obor princezen. Princové se na akademii začali vyučovat až v roce 1711, když dospíval princ Thomas, syn královny Elizabeth.

Dvorní dámy

Dvorní dámy, pod tímto pojmem si snad skoro každý představí dívky nebo ženy v šatech, které obskakují princeznu či královnu, která by jim měla být vždy po ruce. U nás se dvorní dámy vyučují čtyři roky, jako ostatní tři obory. Mají hodiny Angličtiny, Historie, Jízdy na koni, lekce Etikety, Etiky a Tance, Mezinárodních vztahů, Stylingu a frizúry a v neposlední řadě Zeměpisu. Také mají několik volitelných předmětů, jak je například Španělský nebo Francouzský jazyk. Speciálně pro ně a princezny jsou též připraveny volitelně předměty Divadlo, Malování a Zpěv. Po vystudování královské akademie s dobrým prospěchem mohou vyučené dvorní dámy zůstat a začít vyučovat nějaký předmět, který například za školních let měly rády. Druhá možnost je vrátit se do země s princeznou, která si je zvolila. Pokud jim ani jedna možnost nevyhovuje, můžou se vrátit domů a tam žádat o práci. Obor dvorních dam byl založen za vlády královnou Octavii v roce 1790. 

Rytíři

Rytíři studují na akademii taktéž čtyři roky. Každý ročník je ukončen závěrečnou zkouškou z kondice. O postupu rozhodují učitelé z odborných předmětů, což jsou Bojová umění, Lekce šermování a Zbraně. Taktéž si musí vybrat, jeden další předmět, z kterého budou zkoušku skládat. Dále si pak můžou zvolit mezi Francouzským a Španělským jazykem. V předmětu musí zůstat až do konce pololetí, kdy můžou přehodnotit svá rozhodnutí. Mají také povinné předměty jako Anglický jazyk, Historie, Jízda na koních, Lekce tance a Zeměpis. Rytíři je obor na který se mohou přihlásit pouze muži dobré kondice, co také zaplatí školné. Po ukončení studia na královské akademii se mohou stát osobní stráží princů nebo princezen, ovšem jenom pokud si tak princ rozhodne sám nebo se může rozhodnout zůstat na akademii jako učitelé. Pro žáky tohoto oboru škola každý rok speciálně pořádají rytířské turnaje, kde můžou všichni předvést své schopnosti.